+
+
+
+
Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Pavelčík J. 1958: Nový nález z období lužické kultury v Oldříšově PDF. Přehled výzkumů, 3, 94.
Pavelčík J. 1958: Pec z období římského imperia u Drslavic PDF. Přehled výzkumů, 3, 97.
Pavelčík J. 1958: Pokračování záchranného výzkumu v pískovně u Brumovic PDF. Přehled výzkumů, 3, 102–103.
Pavelčík J. 1958: Sídliště lidu popelnicových polí v Malých Hošticích PDF. Přehled výzkumů, 3, 94.
Pavelčík J. 1958: Sídliště lidu se slezkou kulturou v Úvalně, okr. Krnov PDF. Přehled výzkumů, 3, 40.
Pavelčík J. 1958: Slovanská pohřebiště u Rudimova, okr. Val. Klobouky PDF. Přehled výzkumů, 3, 69.
Pavelčík J. 1958: Záchranný výzkum u Uherského Brodu PDF. Přehled výzkumů, 3, 103.
Peškař I. 1958: Další hrob na pohřebišti z doby římské u Mikulova PDF. Přehled výzkumů, 2, 109.
Peškař I. 1958: Sídliště z období únětické a velatické kultury v Rajhradě PDF. Přehled výzkumů, 2, 39–41.
Peškař I. 1958: Žárový hrob z mladší doby římské v Přibicích, okr. Židlochovice PDF. Přehled výzkumů, 2, 109–110.
Peškař I. 1958: Sídliště z doby římské v Křepicích (okr. Hustopeče) PDF. Přehled výzkumů, 3, 53–55.
Peškař I. 1958: Zachraňovací výzkum na sídlišti z doby římské u Mušova PDF. Přehled výzkumů, 3, 105–107.
Poulík J. 1958: Velkomoravské hradiště "Valy" u Mikulčic PDF. Přehled výzkumů, 2, 66–73.
Poulík J. 1958: Letošní výzkum v Mikulčicích PDF. Přehled výzkumů, 3, 58–59.
Říhovský J. 1958: Nález středověké keramiky ve Zlatých Horách PDF. Přehled výzkumů, 2, 113.
Říhovský J. 1958: Nové nálezy velatické kultury PDF. Přehled výzkumů, 2, 106.
Říhovský J. 1958: Žárové pohřebiště v Klentnici PDF. Přehled výzkumů, 2, 106–107.
Říhovský J. 1958: Kostrové hroby středodunajské mohylové kultury v Klentnici u Mikulova PDF. Přehled výzkumů, 3, 32–33.
Říhovský J. 1958: Opevněná osada na tabulové hoře u Klentnice PDF. Přehled výzkumů, 3, 35.