PV 60/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Balázs Komoróczy, Marek Vlach, Michaela Zelíková, Jozef Sedláček, Pavla Růžičková
Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod
Stáhnout

Šárka Krupičková, Estelle Ottenwelter, Helena Březinová
Exact evidences of the use of spherical buttons (gombíky): two case studies from Moravian finds
Stáhnout

Michaela Látková, Mária Hajnalová, Miroslav Havlík
Grape vine and viticulture tradition in Mikulčice
Stáhnout

Pavel Kouřil, Jana Gryc
Czech Silesia in the Early Middle Ages
Stáhnout

Aleksandra Pankiewicz
An attempt to identify places associated with trade and exchange in early medieval strongholds in the example of Ostrów Tumski in Wrocław
Stáhnout

Pavel Šlézar, Karel Faltýnek
Románský kostel sv. Prokopa v Lošticích. Příspěvek k počátkům moravské šlechty
Stáhnout

Jiří Šindelář, Lumír Poláček, Šárka Krupičková
Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii pro následné metrické analýzy obrazu
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2018

Středověk a novověk
Stáhnout

Zprávy o činnosti
Stáhnout