PV 59/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Radka Knápek, Ondrej Šedo
Manipulace s těly jelenů v době římské a možnosti interpretace nálezu ze studny zkoumané při výzkumu v trati Mušov-Neurissen
Stáhnout

Marek Vlach
Demography modelling and simulation of the barbarian populations of the “Marcomannic” settlement structures of the Middle Danube region
Stáhnout

Marian Mazuch, Marek Hladík, Lumír Poláček
Úpravy hrobových jam, konstrukce v hrobech a fenomén tzv. hrobek v Mikulčicích
Stáhnout

Karel Faltýnek, Jakub Novák, Pavel Šlézar
Raně středověké osídlení v Moravičanech na Soutoku
Stáhnout

Miriam Nývltová Fišáková
Masná složka potravní subsistence hradu Přerov na příkladu výzkumu č. p. 19, 20 (10./11. – 12. století)
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2017

Středověk a novověk
Stáhnout

Zprávy o činnosti
Stáhnout