PV 56/1

ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Petr Škrdla, Jaroslav Bartík, Jan Eigner, Tereza Rychtaříková
Dvě koncentrace epigravettských artefaktů v Mohelně-Plevovcích
Stáhnout studii

Jaroslav Bartík, Lukáš Krmíček, Tereza Rychtaříková, Petr Škrdla
Primárně zpracovatelská dílna na amfibolitové metabazity u Želešic
Stáhnout studii

Lubomír Šebela, Antonín Přichystal, Alena Humpolová, Lubomír Prokeš
Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice. A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia 
Stáhnout studii
 
Aleš Navrátil
Česká archeologie a čtvrt století užívání detektorů kovů
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2014

Paleolit – Paleolithic – Paläolithikum
Stáhnout studii

Neolit – Neolithic – Neolithikum
Stáhnout studii

Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum
Stáhnout studii

Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
Stáhnout studii

Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
Stáhnout studii

Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
Stáhnout studii