PV 53/2

ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Dagmar Jelínková
K otázce datování počátků kultury s keramikou pražského typu na Moravě. Příspěvek pro 15. mezinárodní sjezd slavistů v Minsku.
stáhnout studii (1.1 MB)
 
Lumír Poláček
Mosty a říční archeologie v Mikulčicích (teze)
stáhnout studii (2.5 MB)
 
Marek Hladík
Severozápadná brána a opevnenie na predhradí hradiska Mikulčice-Valy
stáhnout studii (5.7 MB)
 
Marian Mazuch
Prostor severovýchodní brány akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy
stáhnout studii (3.9 MB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2011

Středověk a novověk