PV 53/1

ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Petr Škrdla, Jitka Vokáčová, Petr Knotek, Tereza Rychtaříková
Mohelenský mikroregion na počátku mladého paleolitu
stáhnout studii (5.1 MB)
 
Jan Diviš
Mezolitické osídlení Příbora.
stáhnout studii (1.2 MB)
 
Martin Kuča, Jaroslav Bartík
Příspěvek k problematice křemičitých hmot a jejich využívání v neolitu na jižní a jihozápadní Moravě.
stáhnout studii (3.7 MB)
 
Martin Kuča, Josef Jan Kovář, Miriam Nývltová Fišáková, Petr Škrdla, Lubomír Prokeš, Miroslav Vaškových, Zdeněk Schenk
Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky.
stáhnout studii (2.2 MB)
 
Miroslav Šmíd
Časně eneolitické osídlení ze dna Plumlovské údolní nádrže.
stáhnout studii (900 KB)

Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodyińska-Nowak
Interkulturelle Bezienhungen der Bevölkerung der Przeworsk-Kultur in der Karpatenzone am Übergang von der frühen zu der jüngeren römischen Kaiserzeit am Beispiel des Gräberfeldes von Prusiek, FSt. 25, Gde. Sanok
stáhnout studii (2.5 MB)

Miriam Nývltová Fišáková
Radiouhlíkové datování.
stáhnout studii (884 KB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2012

Paleolit
Neolit
Eneolit
Doba Bronzová
Doba železná
Doba římská a doba stěhování národů