PV 47

ISBN 80-86023-77-X, ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Jiří A. Svoboda
Sídelní archeologie loveckých populací. K dynamice a populační kinetice mladého paleolitu ve středním Podunají
Settlement archaeology of hunting populations. Upper Paleolithic dynamics and population kinetics in the Middle Danube Basin
stáhnout studii (7,2 MB)
 
Petr Škrdla
Mladopaleolitické sídelní strategie v krajině: Příklad středního Pomoraví
The Upper Paleolithic Settlement Strategies: Middle course of the Morava River
stáhnout studii (2,3 MB)
 
Martin Novák
Priestorová analýza paleolitických sídlisk. Distribúcia artefaktov na gravettienskych sídliskách Pavlov a Kašov
Spatial analysis of Paleolithic sites. Distribution of artifacts at the Gravettian sites of Pavlov and Kašov
stáhnout studii (2,8 MB)
 
Pavel Kouřil
Zu einigen Äußerungen der materiellen Nomadenkultur auf dem Mikulčicer Burgwall
K některým projevům nomádské hmotné kultury na mikulčickém hradě
stáhnout studii (3,2 MB)