PV 46

ISBN 80-86023-71-0, ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Maria Fajer, Eugeniusz Foltyn, Janusz Krzysztof Kozłowski, Włodzimierz Pawełczyk, Jan Maciej Waga
The multilayer Palaeolithic site of Dzierżysław I (Upper Silesia, Poland) and its environmental contex
Vícevrstevná paleolitická lokalita Dzierżysław (Horní Slezsko, Polsko) a její enviromentální kontext
stáhnout studii (1,2 MB)
 
Petr Škrdla, Gilbert Tostevin
Brno-Bohunice, analýza materiálu z výzkumu v roce 2002
Brno-Bohunice, Analysis of the Material from the 2002 Excavation
stáhnout studii (1,5 MB)
 
Jiří A. Svoboda
Předmostí. Kontext paleoantropologických nálezů
Předmostí. The context of paleoanthropological discoveries
stáhnout studii (1,1 MB)
 
Jiří Juchelka
Pohřebiště lužické kultury ve Slavkově (okr. Opava)
Gräberfeld der Lausitzer Kultur in Slavkov (Bez. Opava)
stáhnout studii (160 KB)
 
Pavel Šlézar
Předběžná zpráva o objevu „antiqua civitas“ na Starém městě v Litoveli a několik poznámek k aspektům geneze města Litovle
Vorläufiger Bericht über Entdeckung der „antiqua civitas“ in der Litoveler Altstadt und einige Bemerkungen zu den Entwicklungsaspekte der Stadt Litovel
stáhnout studii (300 KB)
 
Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen im Jahr 2004
stáhnout studii (2,9 MB)