PV 43

ISBN 80-86023-29-X, ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648
Kompletní číslo

Case studies and short articles

Zdeňka Nerudová
Čepelová technologie na počátku mladého paleolitu
The Early Upper Paleolithic Blade Technology
Stáhnout

Miroslav Vaškových
Nálezy keramiky želiezovské skupiny na jihovýchodní Moravě
Funde der Keramik von Zeliezovce-typus in Südostmahren
Stáhnout

Luděk Galuška
Deset let archeologických výzkumů Moravského zemského muzea v oblasti Starého Města (1992-2001)
Ten Years of the Archaeological Excavations of the Moravian Museum in the Territory of Staré Město (1991-2001)
Stáhnout

Petr Holub, Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001
Vorläufige Ergebnisse Archäologischer Rettungsgrabungen im Jahr 2001
Stáhnout

Bohuslav F. Klíma
Výsledky 16. Výzkumné sezóny a jednání velké archeologické komise na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
Die Ergebnisse der sechzehnten Grabungssaison und die Tagung der großen archäologischen Kommission auf dem Burgwall Pöltenberg in Znojmo
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2001

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Středověk a novověk
Stáhnout


Speciální metody

Stáhnout


Zprávy o činnosti

Stáhnout