PV 39

ISBN 80-86023-17-6, ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648
Kompletní číslo

Case studies and short articles

Jiří Svoboda
Metody, analogie a interpretace v paleolitickém výzkumu
Stáhnout

Vladimír Sládek
O původu anatomicky moderního člověka (H. sapiens sapiens): Přehled teorií a modelů
Stáhnout

Petr Škrdla, Rudolf Musil
Jarošov II – nová stanice gravettienu na Uherskohradišťsku
Stáhnout

Petr Škrdla
Gravettské kamenné retušéry a počátky technologie broušení kamene
The gravettian stone retouchers and the beginning of stone grinding technology
Stáhnout

Petr Kos
Nález pravěké keramiky a fosilních kostí v jeskyni Malý lesík U Březiny (okr. Blansko)
Stáhnout

Jaroslav Tejral
Zum Stand der archäologischen Forschung über den römischen militärischen Eingriff in Gebieten nördlich der Donau
Stáhnout

Balázs Komoróczy
Zpráva o výzkumu fortifikace římského krátkodobého tábora a objektů sídliště z doby římské na lokalitě Mušov-Na Pískách v letech 1995­–1996
Stáhnout

Michel Kazanski
L’ armement Slave du haut moyen-age (Ve–VIIe siecles). A propos des chefs militaires et des guerriers professionnels chez les anciens Slaves
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Středověk a novověk
Stáhnout


Speciální metody

Stáhnout


Zprávy o činnosti

Stáhnout