P. Žákovský, P. Bárta, J. Hošek: Středověké meče v českých zemích

A new popularization book presents medieval swords in a comprehensive form as objects of study in many scientific disciplines.

E. Droberjar, K. Motyková: Třebusice. Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách

A new book dedicated to the cremation burial ground of the Roman Period in Třebusice.

Jaroslav Bartík: Prehistoric exploitation and workshop area at Brno – Stránská skála

Prehistoric exploitation and workshop area at Brno – Stránská skála Author: Jaroslav BartíkEdition: Spisy Archeologického ústavu AV ČR…

Knižní novinka – Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre.

Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia

Knižní novinka – Great Moravian Elites from Mikulčice

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice představuje svět nejvyšších velkomoravských vrstev mojmírovské Moravy.

Archiv a knihovna

Od 19. dubna 2021 je knihovna v omezeném režimu otevřena pro mimoústavní badatele.

Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

Kamenné nástroje Z území dnešní Moravy nabízejí nový pohled na jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur- pavlovien.

Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

Práce se zabývá problematikou silicitových seker a dlát.

Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 Rudolf Tichý.

Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově.

Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

Nová publikace na téma pandemie a válek za vlády císaře Římské říše Marca Aurelia.

Uzavření archivu a knihovny

V souladu s nařízením vlády České republiky budou od 22. 10. do 3. 11. 2020 archiv a knihovna uzavřeny.

Zveme Vás na virtuální výstavy!

Podíleli jsme se na tvorbě nástroje INDIHU EXHIBITION, díky kterému si nyní můžete prohlédnout zajímavé výstavy online!

Týden vědy a techniky 2019 na Archeologickém ústavu v Brně

Archeologický ústav AV ČR, Brno se i v tomto roce zapojí do akce Týden vědy a techniky pořádané Akademií věd ČR.

Letní provoz archivu a knihovny

Ve dnech 2. – 4. července budou mít archiv a knihovna zavřeno.