Czech Academy of Sciences Facebook

Hrad Přerov v raném středověku (9.-11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury

700 

Price without VAT: 700 

Availability: In stock
1

Volume 54
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2017, 547 p.

ISBN 978-80-7524-002-6
ISSN 1804-1345