Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku
10. publikace ke stažení

Rudolf Procházka: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno 2009.

Kniha se podrobně zabývá opevňovacími technikami na historickém území Moravy a českého Slezska v raném středověku.
Zasazuje problematiku opevnění do politicko-společenských souvislostí, zejména ve vztahu k formování raných států. Podstatnou část práce tvoří podrobný katalog nalezišť.