Výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa – pro své detašované pracoviště v Opavě.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě. 
Přihlášky se strukturovaným životopisem a dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem publikovaných prací zasílejte na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno do 28. února 2017. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.

Požadavky:

  • dosažené vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie
  • aktivní jazykové znalosti
  • organizační schopnosti
  • schopnost vedení rozsáhlejších terénních výzkumů
  • morální bezúhonnost
  • titul Ph.D. vítán