Výběrové řízení

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 10. 7. 2017 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a čl. 51 Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici: 1. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské, popř. magisterské studium) v oboru archeologie, školení či vzdělání v právní oblasti vítáno. Výhodou odborná praxe v oboru archeologie, případně archeologické památkové péče, zájem o soustavnou činnost v oboru archeologické památkové péče (úřední agenda, plnění databází, terénní místní šetření etc.). Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, popř. němčina.

Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup od září roku 2017. Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, popř. publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.

Datum uzávěrky přihlášek: 7. 8. 2017.