Výběrové řízení

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 27. 1. 2017 výběrová řízení na následující pracovní pozice:

1. Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace mladý paleolit a mezolit českých zemí.

2. Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace paleoantropologie pleistocenního Homo sapiens.

1. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace mladý paleolit a mezolit českých zemí.

Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru archeologie, případně i geologie, odborná praxe v oboru archeologie, vědecká výzkumná a publikační činnost. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup do poloviny roku 2017.

Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.

Datum uzávěrky přihlášek: 24. 2. 2017.

2. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializacepaleoantropologie pleistocenního Homo sapiens.Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru antropologie, odborná praxe v oboru antropologie, vědecká výzkumná a publikační činnost. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup do poloviny roku 2017.Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.

Datum uzávěrky přihlášek: 24. 2. 2017.