Výběrové řízení

Rada Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště. 
Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažení kvalifikace, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých výsledků a nástinem vědecké a řídící koncepce je třeba doručit na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno do 31. ledna 2017 do 12:00 hod. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.

Požadavky:

  • Splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 – 6 zákona č. 341/ 2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
  • Dosažení vysokoškolského vzdělání a vědecké kvalifikace v oboru archeologie
  • Vlastní vědecká činnost v oboru archeologie
  • Významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
  • Organizační schopnosti a zkušenosti s řízením vědecké práce a výzkumu ve vedoucí pozici
  • Zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce v oboru archeologie
  • Aktivní jazykové znalosti
  • Morální bezúhonnost

Funkční období je pětileté, s datem nástupu 1. června 2017. Předpokládá se, že uchazeč/ka při výběrovém řízení přednese svoji představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a koncepčních principech, které by chtěl/a při své činnosti uplatňovat. Vybraný uchazeč/ka bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývající ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí.