Vítězné projekty soutěže Zlatý mamut

8. dubna 2019, za zvuků originální archeologické fanfáry skladatele Miloše Štědroně, byly v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea slavnostně uděleny ceny 1. ročníku soutěže Zlatý mamut, Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie.

Soutěž vyhlásily tři brněnské archeologické instituce (Archeologický ústav AV ČR, Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie FF MU) se záměrem motivovat pracovníky a studenty zapojené do rozmanitých forem archeologické vědy k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit.


Odborná komise ocenila finanční odměnou a soškou v podobě pozlaceného mamuta dle nálezu z Předmostí u Přerova tři vítěze z celkem 35 hodnocených projektů. Nejvyšší příčku v kategorii Muzejní cena obsadil projekt Žít pravěk – edukační program v Archeoskanzenu Březno u Loun. V kategorii studentských projektů první cenu vyhrál projekt Oživlý pravěk – edukačně zážitkový program v pravěké osadě Křivolík.
Nejprestižnější Hlavní cenu odborná porota přidělila autorkám projektu Kupecká osada Krumbenowe, která se koná každoročně v září v Českém Krumlově. Druhé místo získal kolektiv autorů za Archeologické 3D virtuální muzeum a bronzovou příčku obsadila knižní publikace Průvodce pražskou archeologií – Památky známé, neznámé i skryté.

Všechny nominované projekty lze shlédnout na webové stránce soutěže Cena Zlatý mamut.

Foto Filip Fojtík, MZM