Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
32. publikace ke stažení

Marian Mazuch: Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích, Brno 2013.

Práce zaměřená na velkomoravskou keramiku definuje a popisuje dva kvalitativně vrcholné keramické výrobní okruhy – blučinský a mikulčický. V publikaci je doložen chronologicky společný výskyt obou keramických okruhů a předložena otázka jejich původu, funkce a geografického rozšíření. Mikulčický keramický okruh je též hypoteticky představen jako potencionálně chronologicky citlivý hmotný pramen, podle něhož je možné datovat souběžné kontexty do období vrcholné fáze Velké Moravy až po její zánik.