Únětické pohřebiště v Mušově
27. publikace ke stažení

Stanislav Stuchlík: Únětické pohřebiště v Mušově, Praha 1987.

Publikace předkládá výsledky záchranného výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově. Výzkum probíhal s přestávkami v letech 1976–1984 jako jedna z mnoha rozsáhlých záchranných archeologických akcí při stavbě vodního díla Nové Mlýny. Na archeologickou část publikace navazují výsledky spektrálních analýz kovových předmětů a antropologický rozbor nalezených koster.