Terénní výzkum v Mikulčicích (MP-1)
7. publikace ke stažení

Lumír Poláček: Terénní výzkum v Mikulčicích. Sv. 1 Mikulčice-průvodce, Brno 2006.

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích. Přináší stručný přehled nejvýznamnějších objevů terénních odkryvů v Mikulčicích do závěru 90. let minulého století. V první části této publikace jsou formou 10 zastavení na okružní trase hradištěm představeny nejvýznamnější archeologické objekty, doplněné výběrem charakteristických nálezů.
Druhá část publikace přibližuje hlavní skupiny archeologických památek v Mikulčicích, jako jsou doklady osídlení, opevnění, kostely, pohřebiště apod. Závěr publikace je věnován stručnému přehledu terénního výzkumu v Mikulčicích – jeho metodiky, postupu a osobností. Vsunutá střední barevná část průvodce představuje „nové“ výzkumy v nejbližším zázemí centra.