Slovanské ostruhy na území Československa
39. publikace ke stažení

Blanka Kavánová: Slovanské ostruhy na území Československa, Praha 1976.

Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území. Na základě vyhodnocení autorka nabízí typologické dělení ostruh do jednotlivých skupin, typů, variant, jejich relativní chronologické zařazení, v některých případech i absolutní datování. V závěru studie nechybí ani úvaha o společenském významu ostruh.