Otevřená věda

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se v roce 2018 zapojí do projektu Otevřená věda, který nabízí stáže pro talentované studenty středních škol. 

Dvanáctiměsíční stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2018 do prosince 2018 (včetně letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci minimálně 8 hodin/měsíc.
Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží naleznete v databázi stáží v přiloženém odkazu. Studenti se mohou přihlašovat do 30. 11. 2017 prostřednictvím webové aplikace.

V Archeologickém ústavu je v nabídce tato stáž:
Jídelníček na středověkých hradech a ve městech
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.


Student bude v rámci stáže pomocí literárních pramenů, dochovaných vyobrazení i autentického studování kostí z archeologických lokalit zjišťovat, co jedli lidé na středověkých hradech, jak se lišila strava šlechty, služebnictva a poddaných. A také jak se lišila potrava mezi hrady a městy ve středověku na našem území ve 13 až 15. století.