Přednáška

Zveme Vás dne 14. 2. 2017 od 17:00 hod. do Přerova, Horní nám. 35 (Korvínský dům) na přednášku s názvem: Fenomén výroby kamenných nástrojů na pravěké osadě u Hlinska a její dálkové kontakty. 


Přednášející: Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. a Doc. PhDr. Lubomír Šebela, CSc.