Přednáška „Tajemství“ hlavní hrobky v mikulčické bazilice

Archeologický ústav AV ČR, Brno a knihkupectví Academia Vás zvou na přednášku

Lumíra Poláčka a Patricka Bárty
„Tajemství“ hlavní hrobky v mikulčické bazilice ve světle nových výzkumů

KDE: knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13
KDY: středa 21. 11. 2018 od 17 hodin

Hrob 580 v hlavní lodi mikulčické trojlodní baziliky spojovaný některými autory sporně s místem posledního odpočinku moravského arcibiskupa Metoděje je předmětem živých vědeckých diskusí, ale také řady spekulací a dezinformací. S postupem výzkumu se objevují nové skutečnosti a indicie, které přispívající ke spolehlivému výkladu hrobu.
Součástí přednášky bude i veřejná prezentace na vědeckém základě provedené repliky jednoho z hrobových předmětů.