Workplace Email Phone
Rataj Petr Opava

Mgr. Petr Rataj

PhD student Research Centre for Slavonic and Medieval Archaeology
Opava workplace

V letech 2007 – 2010 absolvoval bakalářské studium v oboru Archeologie a Historie na ÚA FPF a ÚHV FPF Slezské univerzity v Opavě ukončené diplomovou prací na téma: „Keramika 13. – 14. století ze Starého Bohumína“. V letech 2010 – 2013 absolvoval navazující magisterské studium na ÚA FPF Slezské univerzity v Opavě ukončené diplomovou prací na téma: „Středověká a raně novověká keramika ze Starého Bohumína“. V současné době studuje doktorské studium na ÚA FPF Slezské univerzity v Opavě.

Specializuje se na středověké a novověké osídlení středoevropského prostoru a na krajinnou archeologii.

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků