Workplace Email Phone
Loskotová Zuzana Brno

Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D.

Research Centre for the Roman Period and the Migration Period

Magisterské studium archeologie absolvovala na Slezské univerzitě v Opavě, titul Ph.D. získala po obhajobě disertační práce na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2013. První profesí byla pozice archeoložky a kurátorky ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Od roku 2009 pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Specializuje se na období 5. a 6. století ve středoevropském prostoru, tj. zejména problematiku autochtonních a migrujících populací a jejich odrazu v archeologických pramenech. V minulosti i současné době se účastní mezinárodních projektů zaměřených na využití genetických analýz v archeologii: “Medieval Genetics. Population Mobility in the Early Middle Ages through Genomic Research” (více na https://genetichistory.ias.edu). Spolupracuje s mezinárodním teamem ERC Synergy Grantu “HistoGenes – Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe”. V roce 2020 získala grant v kategorii Junior Star GA ČR a v následujících pěti letech bude řešitelkou projektu „Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů“

V letech 2009 až 2013 vedla terénní výzkum pohřebiště z doby stěhování národů v Mušově, je autorkou studií věnovaných dané problematice a aktivně se účastní mezinárodních konferencí. V redakční radě Přehledu výzkumů zodpovídá za oddíl věnovaný době železné, době římské a době stěhování národů.  

Bibliografie: výběrově ke stažení na www.academia.edu

  • Vai, S., Brunelli, A., Modi, A., Tassi, F., Vergata, C., Pilli, E., Lari, M., Susca, R. R., Giostra, C., Baricco, L. P., Bedini, E., Koncz, I., Vida, T., Mende, B. G., Winger, D., Loskotová, Z., Veeramah, K., Geary, P., Barbujani, G., Caramelli, D., Ghirotto, S. 2019: A genetic perspective on Longobard-Era migrations. European Journal of Human Genetics 27(4), 647-656. 
  • Loskotová, Z. 2019: Late Migration Period square-headed bow brooches decorated with knobs in the context of the recent find in Mušov, Moravia. Přehled výzkumů 60(1), 143-156. 
  • Loskotová, Z. 2013: Lombard burial grounds and graves of social elites north of the Middle Danube in the light of recent research. In: Hardt, M., Heinrich-Tamáska, O., eds. Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Weinstadt: Bernhard Albert Greiner, 321-337.
  • Loskotová, Z. 2012: An early- 5th-century skeleton grave with gold neck-ring from Charváty (Moravia). Arheološki institut. In: The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great migration. Paris: Association des amis du Centre dʻhistoire et civilisation de Byzance, 189-205.
  • Loskotová, Z. 2011: Die Przeworsk-Kultur im südlichen Teil des Oberschlesiens am Ende der römischen Kaiserzeit und am Anfang der Völkerwanderungszeit. Přehled výzkumů 52(1), 111-137.
  • Loskotová, Z. 2010: Das Waffenbrandgrab der Przeworsk-Kultur aus Stěbořice. Slovenská archeológia 58(1), 53-79.
  • Loskotová, Z. 2009: Hrnčířské pece z doby římské ze Slezska. Neplachovice, Holasovice a Opava-Kateřinky, Opava. 

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků