Workplace Email Phone
Apiar Jana (roz. Hlavatá) Dolní Dunajovice

Mgr. Jana Apiar (roz. Hlavatá), PhD.

Head of the Research Base in Dolní Dunajovice, Research Centre for the Roman Period and the Migration Period

Vystudovala archeologii na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko). Počínaje magisterským studiem, které z části absolvovala v Sheffieldu (Spojené království), se začala specializovat na archeobotaniku. Od skončení magisterského studia byla zaměstnaná v soukromých archeologických společnostech, kde pracovala jako archeoložka a archeobotanička současně. Podílela se na vedení řady záchranných a systematických výzkumů. Po obhajobě titulu PhD. (téma Rastlinné potraviny, ich produkcia, úprava a skladovanie v germánskom a rímsko-provinciálnom prostredí na území stredného Dunaja) absolvovala výzkumný pobyt v zahraničí (NSR). 

Od roku 2020 je zaměstnaná na Archeologickém ústavu v Brně a pracuje jako archeobotanička a environmentální archeoložka v rámci Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů. Ve své vědecké činnosti se zde specializuje na archeobotaniku, environmentální archeologii a metodologii archeologického výzkumu obecně. Ve středu jejího odborného zájmu stojí především příslušná témata v rámci protohistorického vývoje ve střední Evropě.

Bibliografie

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků