Pozvánka na Veletrh vědy v Praze-Letňanech

Největší populárně naučná akce svého druhu v ČR představí výsledky práce českých vědeckých elit a inovačních firem od 7. do 9. června 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Veletrh vědy představí rekordní počet expozic.

Archeologický ústav AV ČR, Brno se této akce zúčastní poprvé. Návštěvníkům hravou formou předvede proces rekonstrukce archeologických předmětů, popíše význam spolupráce s přírodovědnými obory jako je antropologie a osteologie a přiblíží výzkum archeologických lokalit nejen z doby římské na Moravě.
Pomocí replik archeologických nálezů a rekonstrukce podoby římského legionáře z období markomanských válek návštěvníkům pomůže nahlédnout do minulosti.

Budeme se těšit na viděnou u našeho stánku!