Zveme Vás na slavnostní křest publikace “Středověké a raně novověké zbraně Přerovska”, které se koná 29. března 2018 v 17:00 hod na přerovském zámku.

Žákovský, P. – Schenk, Z.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska.
Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války
, Přerov, Brno 2017.

Muzeum Komenského v Přerově, p. o. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Přerov, Brno 2017, 175 s.
ISBN 978-80-97190-44-9 (Muzeum Komenského v Přerově, p. o.)
ISBN 978-80-75214-012-5 (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
150,- Kč

Publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska představuje v rámci České republiky poměrně ojedinělý počin, který vznikl v souvislosti s realizací stejnojmenného výstavního projektu prezentujícího široké veřejnosti rozsáhlý soubor zbraní ze sbírek Muzea Komenského v Přerově. V případě knihy jde o jedno z prvních souborných vědecky pojatých zpracování středověkých a raně novověkých zbraní z jednoho regionu.

Autoři čtenáře seznamují se vznikem sbírek Muzea Komenského v Přerově, se stručným nástinem vojenských dějin Přerovska a dále s vývojem jednotlivých kategorií zbraní, které jsou ve sbírkách zastoupeny. Zpracovaná část sbírkového fondu chronologicky vymezená kolapsem Velké Moravy a koncem třicetileté války je reprezentována zbraněmi chladnými, údernými, dřevcovými, střelnými, palnými, ochrannou zbrojí a obrannými prostředky, výstrojí koně a jezdce.

Katalogová část knihy obsahuje 420 zpracovaných hesel, které jsou doplněny fotografickou dokumentací jednotlivých zbraní.

Kniha, která je cenným příspěvkem v rámci problematiky středověkých a raně novověkých militarii v kontextu českých vojenských dějin, vznikla ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno.