Paleolit Moravy a Slezska
3. publikace ke stažení

Jiří A. Svoboda: Paleolit Moravy a Slezska (3. vydání), Brno 2009.

Publikace je rozšířenou a aktualizovanou verzí 1. vydání z roku 1994. Zahrnuje kapitoly o geografii, geologii a paleobiologii pleistocénu, kamenných surovinách a paleoantropologii. Archeologické kapitoly jsou strukturovány podle chronologického schématu, počínaje starým a středním paleolitem, přes mladý paleolit (starší, střední a pozdní fáze) po paleolit pozdní.