Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit prostřednictvím on-line formuláře.