Archeologický ústav AV ČR, Brno za přítomnosti paní předsedkyně prof. Evy Zažímalové a mnoha dalších představitelů Akademie věd ČR včera večer slavnostně otevřel návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše. Architektonicky i obsahově pozoruhodný objekt, umístěný přímo na úpatí návrší unikátního naleziště Hradisko u Mušova, symbolicky uzavírá jednu etapu dlouholetých archeologických výzkumů prováděných zde od roku 1927.

Posláním Návštěvnického centra je informovat veřejnost o památkové hodnotě a historickém významu římské pevnosti na Hradisku i o stopách, které na našem území zanechaly římské legie ve 2. století po Kr. Objekt se tak stává symbolickou branou propojující Českou republiku a její obyvatele s odkazem Římské říše, zároveň je také ale branou skutečnou, přes níž se lze vydat na archeologické naučné stezky na Hradisku a v jeho okolí.

Díky finanční podpoře Akademie věd ČR tak může ARÚB prostřednictvím nového návštěvnického centra nabídnout veřejnosti moderní, interaktivní a edukativní formou prezentaci výsledků archeologických výzkumů i samotného procesu archeologického poznání.


Pro veřejnost se návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše otevře v úterý 23. června 2020.