O počátcích laténské fortifikace v Čechách
35. publikace ke stažení

Libuše Jansová: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, Praha 1983.

Studie se zabývá dvěma významnými keltskými opidy v Čechách, Hradiště nad Závistí a Hrazany, na přelomu pozdního halštatu a časné doby laténské. Na základě celkových výsledků výzkumů opida v Hrazanech a výzkumu brány D v Hradišti u Závisti objasňuje autorka význam a vztah obou hradišť.