Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČ: 680 81 758 je provozovatelem stránky arub.cz.

Na této webové stránce používáme cookies pro účely:

  1. základní funkčnosti webových stránek;
  2. měření návštěvnosti webových stránek;
  3. vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
  • Sběr údajů uvedených v odstavci 1 lze považovat za zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu provozovatele nebo třetí strany podle zákona č. 110/2019 Sb.
  • The website can also be used in a mode that does not allow the collection of data on the behavior of website visitors – this mode can be set within the browser settings or it is possible to object to such collection based on the legitimate interest of the operator by sending to the contact address . Your objection will then be evaluated immediately, no later than 30 days after delivery. Cookies necessary for the functionality of the website will be kept only for the time necessary for the functioning of the website.
  • Pokud podá návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, není možné v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které se sbírají za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Cookies for marketing purposes are processed on the legal basis of your consent pursuant to Act No. 110/2019 Coll. You grant consent by setting the browser on your device for the time listed below. Consent to the collection of cookie data for marketing purposes can be withdrawn at any time by changing the settings of the relevant internet browser.
  • Cookies jsou ukládány nejvíce po dobu 2 roky (platí pro cookies za účelem měření návštěvnosti). Cookies pro marketingové účely jsou ukládány po dobu 90 dní.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i třetí strany:

Poskytovatel služby Google Analytics a reklamního systému Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Poskytovatel služby Facebook Ads., provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Případně další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, kterých v současné době společnost využívá.

Výše ​​uvedené společnosti dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete především na:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php