Neue Beiträge zur Erforschung
23. publikace ke stažení

Jaroslav Tejral – Herwig Friesinger – Michel Kazanski (Hrsg.): Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike in mittleren Donauraum, Brno 1997.

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané v roce 1995 představil aktuální výsledky bádání k převratnému vývoji oblasti středního Podunají v období pozdní antiky a rané fáze období stěhování národů. Toto území na hranici římského impéria a barbarských populací a na křižovatce kulturních vlivů ze Západu i Východu prochází v této době zásadní sociální přeměnou jak díky postupné vzájemné integraci, tak v důsledku migračních vln kočovných národů z oblastí Ukrajiny a jižního Ruska. Ve třech tematických okruzích autoři zveřejňují jak nové výsledky archeologických výzkumů sídlišť i pohřebišť, tak i přístupy pro chronologické srovnání a bližší kulturní a teritoriální zařazení archeologických pramenů.