Němčice
29. publikace ke stažení

Eva Kolníková: Němčice. Ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande, Brno 2010.

Publikace je komentovaným katalogem mincí pocházejících z nálezů na významné moravské lokalitě Němčice nad Hanou. V katalogu jsou zdokumentovány nejen keltské, ale i ostatní mince z antického světa. Katalog eviduje také fragmenty mincí a polotovary, resp. zlomky z drahých kovů, které se na laténském sídlišti našli v hojném množství a jsou svědectvím výrobního charakteru tohoto centra. V závěrečné části publikace jsou zmapované i nálezy mincí pocházející z okolních laténských lokalit. Vzhledem k množství zdokumentovaného materiálu je možné tuto práci považovat za význačnou pramennou základnu, důležitou při objasňování počátků keltského mincovnictví v celé střední Evropě.