Návštěva předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové v ARÚB

V pátek 13. dubna 2018 zavítala na jedno z detašovaných pracovišť Archeologického ústavu AV ČR, Brno – na výzkumnou základnu v Dolních Věstonicích a do nedalekého Archeoparku Pavlov předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová.
Doprovázeli ji místopředseda AV ČR Pavel Baran a členky Akademické rady Markéta Pravdová a Lenka Vostrá.


Návštěva byla součástí pokračujícího turné paní předsedkyně po ústavech Akademie věd ČR. Za Archeologický ústav se setkání účastnilo vedení instituce: ředitel Lumír Poláček, tajemník Petr Žákovský, předseda Rady instituce Pavel Kouřil a vedoucí THS Lenka Katolická.

Hlavní částí programu setkání byla prezentace vědecko-výzkumné činnosti ústavu, jeho výsledků, možností, perspektiv i problémů. Následovala diskuse věnovaná konkrétním projektům a záměrům ARÚB. Byly diskutovány možnosti cílené podpory některých aktivit ze strany AV. Diskuse měla charakter věcného a ze strany vedení AV vstřícného dialogu.

Stálou expozicí Archeoparku Pavlov provedl návštěvu vedoucí výzkumné základny ARÚB v Dolních Věstonicích Martin Novák. S prací a specifiky dolnověstonické základny návštěvu seznámila Sandra Sázelová.

Návštěva splnila, alespoň z pohledu Archeologického ústavu, svůj hlavní účel: přispěla k užšímu propojení a spolupráci mezi ústavem a Akademií věd. Vedení ústavu ocenilo velkorysý přístup paní předsedkyně a její odhodlání navštívit v relativně krátké době všechny ústavy AV. Diskuse a reflexe výsledků návštěvy v rámci ARÚB proběhne na nejbližším setkání všech pracovníků ústavu.

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR Lumír Poláček vítá předsedkyni AV ČR Evu Zažímalovou v Arecheoparku Pavlov
Zleva členka Akademické rady Lenka Vostrá, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno Lumír Poláček a jejich průvodce Martin Novák
Tajemný trojhrob
Místopředseda AV ČR Pavel Baran a členka Akademické rady Markéta Pravdová v Dolních Věstonicích