Mezinárodní den archeologie: Říční archeologie velkomoravských Mikulčic

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku věhlasné lokality Mikulčice v rámci Mezinárodního dne archeologie dne 19. října 2019!

Terénní výprava Vás provede po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích (zaniklá říční ramena, mosty, břehové bariéry a další vodní stavby) a skončí u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po 11ti stoletích symbolicky opět spojí obě části mikulčické raně středověké aglomerace – mikulčické a kopčanské.
Lokalitou Vás opět provede ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, a vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Místo setkání: v 10:00 na parkovišti před návštěvnickým centrem Slovanského hradiště v Mikulčicích