Mezi raným a vrcholným středověkem
5. publikace ke stažení


Alois Stuppner – Jiří Doležel – Martin Wihoda (eds.): Mezi raným a vrcholným středověkem: Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, Brno 2012.

Rozsáhlý sborník vznikl při příležitosti šedesátých narozenin doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc., archeologa středověku a ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Je proto věnován třem zásadním tématům dějin středověké střední Evropy: odkazu nejstarších slovanských státních útvarů, každodennímu životu středověkého člověka a prostředí dobových mocenských elit.

První oddíl, nazvaný Stará Morava jako místo k zamyšlení, zavádí čtenáře do dob vzniku a rozmachu staroslovanské společnosti 6.–10. století. Druhý tematický celek se zaobírá každodenním životem středověkého člověka 11.–15. století v jeho nejrůznějších aspektech, formách a proměnách, oporou pro vykreslení všedních i svátečních okamžiků středověku jsou tu zejména archeologické nálezy. Třetí oddíl pod titulem Svět moci, války a urozených přibližuje středověké válečnictví, hrady a opevnění, zbraně i zbroj, vládní a politickou praxi, hned několik autorů se zaobírá samotnými zbraněmi (meče, dýky), zbrojí a jezdeckou výbavou středověkého válečníka.

Sborník Mezi raným a vrcholným středověkem nabízí celistvý průhled do světa středověku střední Evropy. K celé řadě jeho textů se budou odborníci i laici nepochybně trvale vracet pro jejich metodickou nebo pramennou hodnotu.