Letní škola archeologie v Mikulčicích 2019

Základní informace

Hlavním cílem aktivity je podpořit mezinárodní dosah archeologického výzkumu v Mikulčicích a prohloubit spolupráci výzkumné základny se zahraničními studenty archeologie, resp. s jejich univerzitními pracovišti.

Aktivita označená jako „Letní škola archeologie v Mikulčicích“ bude mít formu archeologické odborné praxe studentů archeologie zahraničních a domácích univerzit a začínajících vědeckých pracovníků (doktorandů a post-doktorandů) na slovanském hradišti v Mikulčicích.
Zde se studenti a doktorandi seznámí detailně s lokalitou, po dobu dvou týdnů se budou každodenně účastnit terénního výzkumu na lokalitě, stejně jako jednotlivých částí procesu následného postexkavačního zpracování (např. flotace botanických makrozbytků).

V roce 2019 se bude realizovat archeologický výzkum sídliště na opevněném předhradí bezprostředně za velkomoravským opevněním z 9. století, které bylo zkoumáno v roce 2018.

Turnusy

1. turnus 14. 7.–27. 7. 2019, počet účastníků 8

2. turnus 28. 7.–10. 8. 2019, počet účastníků 8

Kdo se může zůčastnit

Studenti magisterského stupně studia, doktorandi i postdoktorandi a začínající vědečtí pracovníci archeologie, historie, antropologie, dějin umění a příbuzných oborů.

Koordinátor a kontakt na přihlášení

Mgr. Marek Hladík, Ph.D., hladik@arub.cz

Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2019

Poplatky a praktické informace

Účastníci letní školy spolu se závaznou přihláškou zaplatí vratnou zálohu 50 €, která jim bude vrácena při jejich příchodu. Účastníci neplatí žádný účastnický poplatek.

Údaje pro platbu zálohy:
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 4060 2780
Variabilní symbol: 510013
Zpráva pro příjemce: jméno a přímení

Všichni účastníci z krajin mimo Českou republiku si musí individuálně zabezpečit pojištění pro pobyt v zahraničí.

V rámci pobytu jim bude zajištěno ubytování přímo na archeologické základně v Mikulčicích (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením internátního charakteru).

Pracovní doba 7:00 – 15:30.