Langobardische Gräberfelder in Mähren I.
37. publikace ke stažení

Jaroslav Tejral – Stanislav Stuchlík – Miloš Čižmář – Zdeněk Klanica – Soňa Klanicová: Langobardische Gräberfelder in Mähren I., Brno 2011.

Monografie se zabývá dvěma mimořádnými hrobovými nálezy z časně merovejského období na Moravě. Ačkoliv hrobka z pohřebiště v Šakvicích i mohyla na Žuráni byly již dříve vyloupeny, nálezy dokládají, že v obou případech šlo o pohřby příslušníků nejvyšší společenské vrstvy.