Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese
50. publikace ke stažení

Zdeňka Měchurová: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov, Brno 1997.

Kniha předkládá souhrn výsledků archeologických výzkumů, které v 60. a 70. letech prováděla PhDr. Dagmar Šaurová na lokalitě Konůvky (kat. Heršpice) nedaleko Slavkova u Brna. Rozsáhlá kolekce nálezů byla postupně zpracována, a to po tradičních celcích (keramika, železné předměty – zemědělské a řemeslnické nářadí, zbraně a výzbroj, stavební vybavení, potřeby pro domácnost, bronzové předměty, výrobky z kosti a skla). Představená monografie (publikace kandidátské disertace Zdeňky Měchurové) by měla být komplexním a závěrečným zhodnocením celé této problematiky.