Knižní novinka – Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic

Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic
Michaela Látková

1. vyd.
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2019, 131 s.
ISBN 978-80-7524-022-4
200,- Kč

Kniha Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic zprostředkovává nejnovější poznatky archeobotanického výzkumu hradiště Mikulčice-Valy široké veřejnosti.
Předkládaný čtvrtý svazek řady Mikulčice-průvodce zaujme čtenáře nejenom svým textovým obsahem, ale i bohatými ilustracemi. Základem je „atlas“ rostlinných druhů doložených na hradišti v období Velké Moravy. Pozornost je věnována jak tradičním kulturním plodinám zajišťujícím základní obživu obyvatel hradu, tak luxusním druhům ovoce a zeleniny charakterizujícím dvorskou kulturu mocenského centra. V knize nechybí ani pojednání o zemědělských strategiích a charakteru hospodářství zkoumané lokality. Publikace má sloužit zájemcům o archeologii i botaniku, jelikož se zde prolínají oba tyto vědní obory. Jejich propojení přispívá k lepšímu poznání mikulčického hradiště v kontextu okolního přírodního prostředí a jeho hospodářského potenciálu.