Knižní novinka – Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma

Balázs Komoróczy – Marek Vlach: Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma, Brno 2018.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno, 2018, 289 s. 
ISBN 978-80-7524-014-9
350,- Kč

Představujeme Vám knižní novinku odborných pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Brno, která nyní vychází v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se i v současné diskusi o roli a podobě státu objevují (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace). V závěru je pak představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že v dějinách Římské říše lze identifikovat četné rysy, které mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení, a také jí mohou dodat užitečné argumenty při vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.

“Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné proměny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost.” Tato slova napsal Marcus Aurelius, jediný císař Římské říše, který kdy snad stanul na území dnešní České republiky. Naše země se trvalou součástí tohoto mimořádného státního útvaru nikdy nestala, přesto je v civilizaci a kultuře dnešních obyvatel mnohem více univerzálního dědictví po Římanech, než si uvědomujeme. Téměř každý z nás o Římanech ví, ale opravdu je i známe? Odpověď na tuto otázku musí najít každý sám, snad mu v tom pomůže i tato kniha. Shrnutí základních historických faktů a vývojových tendencí vybraných aspektů starověkého římského státu a jeho společnosti pro někoho může být studijním materiálem, jinému možná pomůže pochopit i některé obecné zákonitosti lidských dějin, které nás obklopují a naše osudy ovlivňují i v dnešní době. Předvídat budoucnost zřejmě ani po přečtení této knihy nebude možné, může však čtenářovi pomoci v lepším chápání naší minulosti i současnosti.