Knižní novinka – Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma

KNIŽNÍ NOVINKA
Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma
Balázs Komoróczy – Marek Vlach

2. upravené vydání
Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2019, 295 s. 
ISBN 978-80-7524-029-3
350,- Kč

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie.
Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se i v současné diskusi o roli a podobě státu objevují (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace).
V závěru je pak představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že v dějinách Římské říše lze identifikovat četné rysy, které mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení, a také jí mohou dodat užitečné argumenty při vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.