Hudební archeologie 6: O VĚCECH POSLEDNÍCH

11. května 2018 jste srdečně zváni na další komponované odpoledne propojující hudbu a archeologii O věcech posledních.

Vystoupí soubor Plaisirs de Musique s renesanční a barokní hudbou inspirovanou „posledními věcmi“ člověka.
V rámci večera bude představena nová kniha pojednávající o fenoménu pohřbívání v dřevěných konstrukcích v období Velké Moravy.
Především díky výzkumům mikulčického pracoviště Archeologického ústavu se ukazuje, že lidé v tomto období byli do dřevěných schránek z desek pohřbíváni mnohem častěji, než se doposud soudilo.

Nová zjištění, učiněná v badatelském projektu, jehož výsledkem je i prezentovaná kniha, mimo jiné dokládají, že v dřevěných konstrukcích byli lidé pohřbíváni bez rozdílu věku pohlaví, a do jisté míry dokonce i sociálního postavení v rámci tehdejší společnosti.
Vedle závažnějších historických závěrů je též překvapivé, jak byly některé rakve či jiné schránky zručně vyráběny a s jakými poměrně složitými konstrukčními detaily.

Účinkují: Plaisirs de Musique

Jan Čižmář – loutna a theorba

Marta Kratochvílová – flauto traverso

Na programu:

Smutek: Mille regretz

Loučení: Anchor che col partire

Slzy: Lachrimae pavan

Melancholie: Chaconne

Náhrobek: Tombeau,

…ale i veselejší hudební kousky inspirované poutí duše (na onen svět, ale možná i jinam…)

Hovoří:

M. Mazuch, M. Hladík a R. Skopal – autoři knihy Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén).

KDE: Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

KDY: 11. května v 19:00 hod.

Vstup zdarma