Dne 12. června 2020 pořádají Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu.

Akce se bude konat vzhledem k letošním limitujícím epidemiologickým opatřením převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny na Trapíkově. Akci neformálně zahájí bubenický workshop.
Další částí programu bude koncert středověké hudby v podání souboru Bakchus. Následně proběhne pouť po mikulčických kostelích za doprovodu zpívaných chorálů.
Poté se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

Vystoupí
Vladimír Třebický – bubenický workshop
Bakchus – soubor středověké hudby
OctOpus Vocalis – vokální ansámbl
Tourdion – soubor renesanční hudby
Le Nuove Musiche – soubor barokní hudby

Program
17:30 Bubenický workshop pro malé i velké (archeologická základna Mikulčice-Trapíkov)
19:00 Zahájení Noci kostelů ředitelem Archeologického ústavu Lumírem Poláčkem, duchovním římskokatolické farnosti v Mikulčicích Michaelem Špačkem a uměleckým vedoucím cyklu Janem Čižmářem (slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje)
19:15 Koncert středověké hudby v podání souboru Bakchus (slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje)
20:00 Pouť po kostelích. Slovem provází Lumír Poláček za doprovodu zpěvu chorálů souborem OctOpus Vocalis (akropole slovanského hradiště)
20:45 Přesun za svitu loučí na archeologickou základnu Mikulčice-Trapíkov
21:00 Nokturno se soubory TourdionLe Nuove Musiche, následně setkání účastníků u sklenky vína (archeologická základna Mikulčice-Trapíkov)
22:00 Předpokládaný konec programu


V případě nepřízně počasí se bude celý program odehrávat na Archeologické základně Mikulčice-Trapíkov.

Místo konání
Archeologická základna Mikulčice – Trapíkov, 17:30
Slovanské hradiště Mikulčice – Valy, 19:00

Vstup volný

Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.

Akce se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky.


Více informací na www.mikulcice.arub.cz