Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung
34. publikace ke stažení

Lumír Poláček (Hrsg.): Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Brno 1996.

Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, konaného u příležitosti výročí 40 let od zahájení výzkumů v Mikulčicích, shrnuje současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center ve střední Evropě.