Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové
9. publikace ke stažení


Stanislav Stuchlík: Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové, Brno 2006.

Monografie předkládá komplexní výsledky dlouholetého výzkumu mohylníku ze starší a střední doby bronzové v Boroticích na Znojemsku.